ProKon tilbyr lagerhold med distribusjon etter anrop. Konseptet er basert på lagerholdte løsninger sammen med ”just in time” produksjon der det er hensiktsmessig. Det siste gjelder spesielt enkelte trykksaker og elementer som er spesifikke for et enkelt arrangement eller der volumet er lite.

Løsningen kan benyttes som et rent ”lager” hvor vi på anrop leverer direkte til samarbeidspartner. Alternativt kan vi pakke og distribuere til definerte adresser dit samarbeidspartner ønsker.

Tidsaspektet vedr. bestilling / levering avtales konkret i hver enkelt avtale.